Mikä on palveluseteli?

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehto järjestäjän itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Järjestäjä määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan palveluntuottajalle maksama omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Esimerkiksi:

   Palveluntuottajan hinta   25 euroa
    - Palvelusetelin arvo   15 euroa
    = Asiakkaan maksama omavastuuosuus    10 euroa

Tietoa setelistä

  1. Setelin numero, eli sen tunniste.
  2. Voimassaoloaika. Seteliä voi käyttää vain sen voimassaolon aikana.
  3. Mihin palveluun seteli on myönnetty.
  4. Palvelusisältö. Tarkempi kuvaus palvelun sisällöstä.
  5. Määrä ja toistuvuus. Kuinka monta yksikköä ja kuinka usein toistuu.
  6. Yksikön arvo. Esimerkiksi montako euroa järjestäjä maksaa palveluntuottajalle.
  7. Myöntäjätaho. Yhteystieto jolta voi kysyä palvelusta.