Asumisen palvelut

Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus hyvään ja yhteisölliseen elämään. Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen.

Asumispalveluja saavat ikäihmiset, vammaiset, kehitysvammaiset sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat sosiaalihuollon palveluasumisesta merkittävän osan. Palveluiden järjestämisen eri vaihtoehdoilla voidaan monipuolistaa palvelurakennetta, tehostaa toimintaa ja lisätä aitoa lisäarvoa tuottavaa kilpailua.