Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavien palveluiden asiakkaita ovat vanhukset, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja lapsiperheet. Palveluilla tuetaan asiakkaan tai perheen toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Palvelut sisältävät asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvissä tehtävissä avustamista ja kotisairaanhoitoa. Lisäksi on erikseen kotona asumisen tukipalvelut, jotka auttavat arjesta selviytymisessä niitä, jotka tarvitsevat apua itsenäisen kotona asumisen tueksi.

Kotiin annettavia palveluita ovat mm.

  • kotona asumista tukevat palvelut (esim. kotisiivous, ateria-, kuljetus-, kylvetys- ja turvapalvelut)
  • kotihoito (avustaminen päivittäisissä toimissa, sairaanhoito, kuntoutus)
  • tehostettu kotisairaanhoito (esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen)

Jokainen järjestäjä päättää palvelusisällöstä palvelutarpeen mukaan.