Suun terveydenhuollon palvelut

Suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm. väestön suun terveydenhuollon seuranta, terveysneuvonta ja -tarkastukset, suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen sekä tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen.

Suun terveydenhuoltoon on laadittu yhdenvertaiset hoitoon pääsyn perusteet. Näillä turvataan, että kaikilla on oikeudet ja mahdollisuudet päästä hoitoon. Suun terveydenhuollon hoitoon on ollut viiveitä. Palvelujen järjestämiseen on mahdollista saada apua joko palvelusetelien tai ostopalveluiden kautta. Näillä voidaan monipuolistaa palvelurakennetta, tehostaa toimintaa ja lisätä aitoa lisäarvoa tuottavaa kilpailua.