Terveydenhuollon palvelut

Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia palveluita. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan toistaiseksi kunnan terveyskeskuksessa. Erikoissairaanhoito tarkoittaa erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. Suurin osa erikoissairaanhoidon palveluista järjestetään sairaaloissa.

Potilaan asema ja oikeudet sekä hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty laissa. Kaikilta osin oma tuotanto ei välttämättä pysty kattamaan tarvetta, jolloin voidaan hyödyntää erilaisia järjestämistapoja kuten palveluseteli ja ostopalvelut. Järjestäjä päättää mihin palveluihin palveluseteliä tarjotaan.