Varhaiskasvatuksen palvelut

Kunnan rooli päivähoitopalveluissa on vahva. Kunta tuottaa ja tilaa päivähoidon palveluja ja vaikuttaa yksityisten päiväkotien taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Kunnan päätösvaltaan kuuluu, missä laajuudessa ja millaisin toimintamuodoin päivähoitoa kunnassa järjestetään. Palvelusetelin käyttöönotolla voidaan monipuolistaa palvelurakennetta, tehostaa toimintaa ja lisätä aitoa lisäarvoa tuottavaa kilpailua.

Asiakkaalle palveluseteli merkitsee ennen kaikkea valinnanvapautta sekä vastuuta. Palvelusetelijärjestelmä perustuu oikeuteen valita palveluntuottaja. Palveluntuottajan kriteerinä voivat olla esimerkiksi asiakkaan henkilökohtaiset kriteerit, käsitys lapsen tarpeista tai päiväkodin sijainti.