Smidig välfärdsservice

Med hjälp av nättjänsten Parasta palvelua har du bättre möjlighet att få information om serviceproducenternas priser, tillgänglighet och kvalitet. Du kan följa med servicehändelser oberoende av tid och plats. 

Dataskyddsbeskrivning


Dataskyddsbeskrivning
 

I nättjänsten Parasta palvelua kan du

 

 • söka och jämföra serviceproducenter
 • se aktuell information om dina tjänster 
 • ge respons på servicen
 • sköta ärenden för andra
   

Klientens servicestig

 1. Du får servicebeslutet och servicesedeln av serviceanordnaren (kommun eller samkommun)
 2. Logga in i tjänsten och välj serviceproducent. I nättjänsten ser du serviceproducenternas priser, tillgänglighet och kvalitet. Servicehandledaren hjälper dig vid behov. 
 3. Kontakta den valda serviceproducenten och meddela att du har en servicesedel. Kontrollera vid behov din självriskandel. 
 4. Ta servicesedeln med dig till mottagningen och/eller ge den till serviceproducenten
 5. Du får den service som du beviljats på servicesedeln
 6. Du kan följa med servicen via nättjänsten
 7. Du kan ge respons på servicen

 Ta del av den detaljerade anvisningen Så här använder jag sedlar »