Anvisningar för hur man använder sedlar

Hur ska jag gå till väga med en servicesedel?

Du, en anhörig eller annan representant kontaktar en vald serviceproducent som serviceanordnaren godkänt. Du och serviceproducenten ingår avtal sinsemellan, i vilket avtalade ärenden samt rättigheter och skyldigheter fastställs. Avtalet omfattas av konsumentskyddslagen. 

Du kan jämföra serviceproducenter på parastapalvelua.fi/palveluntuottajat. Av den som beviljat servicesedeln kan du eventuellt få en lista över serviceproducenter och hjälp med valet av serviceproducent. 

Serviceproducenten fakturerar värdet på servicesedeln av anordnaren månatligen och klienten betalar självriskandelen. Klienten kan vid behov på egen bekostnad köpa extra tjänster av serviceproducenten.  

Logga in i systemet

När du fått en servicesedel och om din region börjat använda nättjänsten Parasta palvelua kan du logga in som användare med mobilcertifikat eller bankkoder. 

Efter inloggning ser du beviljade servicesedlar och tillgängliga serviceproducenter. Du kan jämföra serviceproducenternas priser och de självriskandelar som du ska betala. 

Om du behöver ytterligare information om beviljande och användning av servicesedlar ska du kontakta den som ansvarar för servicen i din region. 

Logga in i tjänsten »

Kontakta »