Bästa service för serviceanordnare

Parasta palvelua är en ny nationell nättjänst som på ett nytt sätt kombinerar serviceanordnaren, serviceproducenten och klienten.

Den nya operativa modellen som stöds av det nationella systemet för servicesedlar och köptjänster möjliggör en övergripande reform av välfärdsservicen.

Parasta palvelua är tillgänglig för alla serviceanordnare och kan användas för administration av alla servicesedlar och köptjänster. Tjänsten minskar avsevärt de manuella arbetsfaserna vid beviljandet och uppföljningen av servicen. Den effektiviserar och underlättar administrationen av servicesedlar och köptjänster med upp till 80 procent.


Nättjänsten kan till exempel användas inom
  • ­hemservice
  • service för personer med funktionsnedsättning
  • boendeservice
  • dagvård och övrig service för barnfamiljer
  • tand- och munvård


Parasta palvelua är färdigt konkurrensutsatt, och alla kommuner och andra anordnare av offentlig service kan lätt börja använda tjänsten.

Läs hur du får tillgång till tjänsten »