Användarnas erfarenheter

Marja Kälkäjä, Uleåborgs stad

Med hjälp av nättjänsten Parasta palvelua har vi fått en hel del bra data som stöd för anordnandet av service. I synnerhet våra inköpsprocesser har effektiviserats och stabiliserats. Tack vare tjänsten kan vi jämföra serviceproducenternas produkter och priser. Dessutom kan vi övervaka serviceproducenterna effektivt via Parasta palvelua, eftersom vi alltid har tillgång till aktuella certifikat och rapporter om beställaransvar. Klienterna har märkt hur behändigt det är att kontrollera sitt aktuella servicesaldo, och det har också varit en glädje att notera att de hittat möjligheten att ge respons via nättjänsten. Med hjälp av denna egenskap kan både vi och privata serviceproducenter erbjuda allt bättre service framöver.   

Servicehandledare, Åbo stad

Serviceproducenterna ser på datorn vem som har beviljat servicesedeln. Om de oroar sig för något i klientens hemförhållanden kan de lätt fråga oss om det finns missförhållanden eller avvikelser hemma hos en klient. De kan nu lätt kontakta oss, och jag tror att serviceproducenterna nu lättare kontaktar oss om det förekommer problem.  

Servicechef, Åbo stad

Tidigare producerade vi alltid nya sedlar vid årsskiftet, och jag hade 55 klienter. Jag skrev alltså ut 55 gånger 12 servicesedlar och undertecknade var och en. Det var ganska tungt att vid årsskiftet skriva ut och underteckna 660 servicesedlar. Även skrivaren gick het av mängden papper. 

Hemvårdschef, Åbo stad

Eftersom staden via servicesedelsystemet subventionerar tjänsterna blir servicesedeltjänsterna billigare för klienterna. Det är viktigt att komma ihåg att servicesedlar är ett alternativ för klienten. Det finns också klienter som behöver mer hjälp men som ändå föredragit servicesedlar. 

Servicechef, Åbo stad

Tidigare hade vi en massa onödigt jobb. Hela dagen gick åt till att kontrollera klienter. Det var mycket tidskrävande att ta fram servicesedlar. Vi kontrollerade snabbt varje klient, men det fanns inte tid att noggrant gå igenom varje klient. Det maximala antalet klienter var 80, så det fanns ingen chans att vi skulle ha kunnat betjäna så här många. Borden var ofta fulla med fakturor som skulle kontrolleras. Framöver skulle vi ha behövt en heltidsanställd granskare på grund av det ökande antalet klienter.  

Servicechef, Åbo stad

 (Förut) Varje månade droppade fakturor in en och en, och vi gick igenom dem. Först räknade vi i flera timmar hur mycket klienterna hade använt av sina servicesedlar. Därefter förde vi fakturorna till sekreteraren som gick igenom alla på samma sätt. Först därefter var det dags för faktureringen. Om man inte behärskade matte så var det kört. Om sekreteraren räknade på ett annat sätt än vi så räknades allt på nytt.