Hur blir man användare?

Lösningen har konkurrensutsatts av kommunernas gemensamma upphandlande enhet KL-Kuntahannat, och därför kan lösningen användas av vilken kommunal organisation som helst utan egen konkurrensutsättning. 

Anslutning via ramavtalet

  1. Anslutning till samarbetsavtalet
  2. Anslutningsmeddelande till Kuntahankinnat
  3. Serviceavtal med leverantör

Dessutom anskaffar kommunala aktörer de experttjänster som behövs för införandet av lösningen av valda parter.

Ta kontakt!

Kuntien Tiera Oy:s ägare:
Affärsverksamhetschef Sari Koljonen sari.koljonen@tiera.fi

Övriga kommunala aktörer:
Digia Finland Oyj, Jyri Junnola jyri.junnola@digia.com