Bästa service för serviceproducenter

Via nättjänsten Parasta palvelua blir du lätt och snabbt en nationell producent av servicesedeltjänster.

 

Via nättjänsten kan du avgiftsfritt

  • administrera företagets uppgifter och prislista
  • informera klienterna om servicen
  • registrera servicehändelser och samla in respons


Dessutom redovisas producerade tjänster automatiskt.


Parasta palvelua främjar utvecklingen av servicemarknaden och förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar. Systemet möjliggör en kostnadseffektiv regional eller nationell verksamhet som producent. Det underlättar också administrationen av uppgifter och minskar mängden manuellt arbete.


Läs hur du får tillgång till tjänsten »
Kontaktuppgifter för ytterligare information »