Så här får du tillgång till tjänsten

Nättjänsten Parasta palvelua är webbläsarbaserad och avgiftsfri för serviceproducenter. 

Om du vill bli serviceproducent ska du agera på följande sätt:

 1.  Ta del av anvisningarna och tidsscheman för ansökan på serviceanordnarnas webbplatser
 2. Logga in i systemet med KATSO-koder och ansök om att bli serviceproducent. Du kan skapa användarnamn här, och ytterligare anvisningar för inloggning finns här
 3. Välj anordnare och service i systemet
 4. Fyll i företagets uppgifter och övriga uppgifter samt bifoga bilagor som serviceanordnaren behöver. Du kan spara utkast till ansökan och fortsätta att fylla i ansökan senare.
 5. Kontrollera sammanfattningen av ansökan och underteckna den med KATSO-koder. 
 6. Du får ett meddelande genom vilket serviceanordnaren godkänner eller avslår ansökan eller ber om ytterligare information.

Efter att serviceanordnaren har godkänt dig som serviceproducent ska du agera på följande sätt:

 1.  Klienterna jämför serviceproducenternas priser och andra uppgifter. Kom ihåg att uppdatera företagets uppgifter.
 2. Klienten tar kontakt för att beställa service. Be klienten lämna servicesedeln eller dess nummer och informera klienten om eventuell självriskandel
 3. Avtala om servicen med klienten och leverera den avtalsenligt
 4. Logga in i nättjänsten med PSOP-koderna
 5. Ange servicesedelns nummer i PSOP för att se uppgifterna om sedeln och klienten
 6. Registrera händelserna utan dröjsmål eller enligt anordnarens anvisningar
 7. Serviceanordnaren redovisar händelserna enligt sitt tidsschema

 Ta del av de detaljerade användaranvisningarna » 

Anslut dig till Tilaajavastuus program Pålitlig Partner

Vi rekommenderar att serviceproducenterna ansluter sig till Tilaajavastuus program Pålitlig Partner. Detta möjliggör automatisk kontroll av lagstadgade uppgifter relaterade till serviceproducenternas behörighet. 

Ta del av programmet Pålitlig Partner här »

Du kan ansluta dig med en elektronisk blankett »