Parasta palvelua är Finlands populäraste system för servicesedlar och köpta tjänster,
i vars nättjänst du kan se servicesedlar som du beviljats och tillgängliga serviceproducenter.
Du kan jämföra priser och kvaliteten och välja den lämpligaste serviceproducenten.

Parasta palvelua förverkligar valfrihet och möjliggör även användning av klientsedlar och personliga budgetar enligt valfrihetslagstiftningen.

För serviceproducenter erbjuder nättjänsten en möjlighet att marknadsföra tjänster och informera om företagets verksamhet.

I bland annat dessa tjänster kan du redan utnyttja elektroniska servicesedlar

De tjänster som omfattas av Parasta palvelua varierar mellan kommunerna. Om du behöver ytterligare information om beviljande och användning av servicesedlar ska du kontakta din hem- eller samkommun, som ansvarar för servicen. Anvisningar för kontakt »